Gedragscode

Welkom bij Edel Krieg Dordrecht (EKD)!

We hopen dat u net zoveel plezier uit onze trainingsruimte en community zult halen als wij! Wij zijn een non-profit gemeenschap van vrijwilligers en er zijn veel manieren waarop u kunt meedoen.

Deze code is van toepassing op alle leden van EKD, evenals bezoekers en starters. Elke overtreding van de Code moet worden gemeld aan een coach. Het niet naleven van deze verwachtingen kan leiden tot een permanent verbod.

Respect

 • Spreek uw trainingspartners en coaches te allen tijde op een respectvolle manier aan.
 • Respecteer de ruimte en het personeel van SANCA door van SANCA-apparatuur en uit beperkte gebieden te blijven. Toon respect en vriendelijkheid voor iedereen in het gebouw. Vermijd vloeken of grof taalgebruik.
 • Plaats EKD-apparatuur terug op de juiste plaats als u klaar bent. Laat de EKD-ruimte er net zo ordelijk of meer uitzien dan toen je hem vond.
 • Luister naar en respecteer je coach / oefenleider. De praktijk in de klas is naar eigen inzicht. Vermijd overspraak tijdens het spreken.
 • Veel van onze oefeningen lopen rug aan rug. Maak aan het einde van de oefening indien nodig onmiddellijk de vloer vrij (beperk het gesprek / houd het volume laag) om ruimte te maken voor de volgende sessie. Als je opwarmt voor de volgende training, blijf dan van de vloer af, tenzij de huidige training is voltooid.

Voorbeelden van gedrag dat niet respectvol is: onderbreken of praten over coaches, onderbreken of overmatig uitleggen tijdens oefeningen met trainingspartners, ongepast gebruik van clubuitrusting, uitrusting lenen zonder toestemming. Alle vormen van intimidatie, racisme, seksisme, discriminatie en pesten zijn onaanvaardbaar bij EKD.

Veiligheid

Het is de plicht van elke deelnemer bij EKD om “veilig en logisch na te denken”. We houden ons bezig met het beoefenen van vechtsporten, waarbij sprake kan zijn van agressief fysiek contact met behulp van een verscheidenheid aan wapens, waaronder vuisten, zwaarden, speren en meer. Ons doel is veiligheid tijdens het leren van deze vechtsporten, wat betekent dat iedereen verantwoordelijk is voor de veiligheid – die van zichzelf en die van hun trainingspartners.

 • Blijf van de vloer af, tenzij u deelneemt en de juiste afstandsverklaringen en deze code hebt ondertekend.
 • Zorg dat je persoonlijke hygiëne in orde is, dat betekent schone en fris ruikend/geurloos trainingskleding en lichaam aan het begin van de les.
 • Draag geschikte beschermende kleding. Als je het niet zeker weet, vraag het dan aan een coach voordat je deelneemt aan een activiteit, oefening of freeplay sparren.
 • Houd het bewustzijn van en de communicatie met uw trainingspartner te allen tijde in stand. Stop een oefening of sparsessie niet abrupt zonder met hen te communiceren.
 • Gebruik het contactniveau dat uw partner of coach voorstelt. Vereisten voor een lager contactniveau moeten vóór de oefening duidelijk aan uw partner worden meegedeeld en indien nodig worden bijgewerkt.
 • Informeer uw coach en trainingspartners over medische aandoeningen of verwondingen die uw veiligheid kunnen beïnvloeden.
 • Stop met wat je ook doet als iemand GEAR of HALT roept en een stap achteruit zet. Blijf klaar om elke late klap te blokkeren.
 • Schreeuw GEAR wanneer je tijdens een oefening, toernooi of tijdens sparren een versnellingsstoring ervaart.
 • Onderneem onmiddellijk actie en roep HALT wanneer je twee mensen in actie ziet die het risico lopen zichzelf of anderen te verwonden of de ruimte of apparatuur te beschadigen.
 • Houd altijd de positie van je wapen of wapensimulator in de gaten (bijvoorbeeld door met je zwaardpunt op de grond te lopen, te staan ​​en / of naar een coach te luisteren).
 • Onze ruimte kan druk worden. Wees je te allen tijde bewust van je nabijheid tot andere deelnemers en toeschouwers.
 • Er wordt van je verwacht dat je aan alle klasactiviteiten deelneemt. U kunt altijd weigeren om deel te nemen, in welk geval u kunt vertrekken, een pauze kunt nemen terwijl u vanuit het bezoekersgebied observeert of aan de zijlijn oefent. In alle gevallen moet u voorkomen dat de activiteit van de andere cursisten wordt verstoord.

Voorbeelden van onveilig gedrag: deelnemen zonder geschikte beschermende uitrusting, verzoeken van coach en trainingspartner met betrekking tot techniek / intensiteit negeren, deelnemen aan een activiteit die uw fysieke vaardigheid / vaardigheidsniveau overschrijdt, en vergelijkbaar gedrag kunnen ertoe leiden dat u uit de praktijk wordt verwijderd op de discretie van de coaches.

Ontwikkeling

EKD is een groep vrienden die samen trainen en ons organiseren om ons lidmaatschap en de grotere historische gemeenschap van vechtsporten te verbeteren. Hiertoe verwachten we dat clubleden en deelnemers praktijken en evenementen beschouwen als kansen voor de ontwikkeling van hun eigen vaardigheden en begrip. Zoek en vraag naar manieren om bij te dragen – EKD heeft altijd een project of evenement in de maak!

Hoe doe ik mee en wat heb ik nodig

Om mee te doen heb je de onderstaande nodig:

 • Een oefenzwaard (eerste 3 maanden mag je gebruikmaken van een leenzwaard tijdens je lessen, overleg met een van de coaches wat de beste optie voor je is).
 • Zacht lederen handschoenen, hoe meer padding hoe beter voor jezelf.
 • Masker en keelbescherming.
 • Borstplaat of gambeson.
 • Eventuele zwaardere bescherming als je wilt sparren.

Overige nuttige informatie

 • Wees op tijd tijdens lessen, workshops en evenementen (ook als het gaat om bezoek bij een andere school of evenement)
 • Betaal je maandelijkse contributie op tijd.
 • Actief deelnemen tijdens oefeningen en activiteiten; werk om niet alleen het ontwerp van een oefening te begrijpen, maar ook het uiteindelijke doel ervan.
 • Neem de verantwoordelijkheid voor je eigen ontwikkeling als vechter / krijgskunstenaar.
 • Wees geduldig met uw oefenpartners en uzelf. De kunst die we beoefenen kan een uitdaging zijn, vooral als beginner. Verschijn, train hard en blijf positief. Je zult verbeteren!
 • Help je trainingspartners hun eigen doelen in de vechtsporten te bereiken. Communiceer met je trainingspartners over wat u nodig hebt om succesvol te trainen.
 • Coaching door andere mensen dan de groepscoaches en de meest ervaren leden kan de deelnemers afleiden. In plaats van iemand te vertellen hoe je denkt dat hij een techniek moet doen, laat jij het op jouw beurt foutloos zien, zodat hij door observatie kan leren. Goed bedoelde aanmoediging wordt altijd op prijs gesteld als het niet afleidt.
 • Deelname aan elke training is ter beoordeling van de coach die de training uitvoert.